pięćsetny

(skierowano z piecsetny)
Przekłady

pięćsetny

pięćsetnypięćsetnypięćsetnypięćsetnypięćsetny (pjɛɲʨsɛtnɨ)
liczebnik
liczba porządkowa pięćsetny komentarz