pierwowzór

Wyszukiwania podobne do pierwowzór: archetyp
Przekłady

pierwowzór

archetype