pisać się

Przekłady

pisać się

(pisaʨ ɕɛ)
czasownik zwrotny
mieć daną ortografię Jak się to pisze? Jak się pisze pańskie nazwisko?