pisać

(skierowano z pisac)
Przekłady

pisać

schreibenγράφωwriteescribircomposer, écrireписатьscrivereKirjoittaaเขียนלכתובschrijvenيكتبescrever (pisaʨ)
vti
1. kreślić litery lub cyfry pisać długopisem pisać prawą ręką pisać list na komputerze
pisać na próbę
2. tworzyć pisać pamiętnik