pisemny

Przekłady

pisemny

grafischescritowrittenเขียนgeschreven (pisɛmnɨ)
przymiotnik
wyrażony za pomocą pisma egzamin pisemny