pismo

Przekłady

pismo

Schriftécritureletterscritto, scritturabriefcartaBrevПисмоDopisBrevcartaписьмо (pismɔ)
rzeczownik nijaki
1. ogół liter pismo ręczne
2. sposób pisania nieczytelne pismo mieć ładne pismo
3. tekst, dokument pismo urzędowe Otrzymałem pismo z sądu.
4. dzieła literackie pisma filozoficzne
Biblia
5. czasopismo pismo kobiece
6. pisemnie potwierdzić coś na piśmie