pismo odręczne

Przekłady

pismo odręczne

rukopis

pismo odręczne

håndskrift

pismo odręczne

Handschrift

pismo odręczne

handwriting

pismo odręczne

letra

pismo odręczne

käsiala

pismo odręczne

écriture

pismo odręczne

rukopis

pismo odręczne

calligrafia

pismo odręczne

手書き

pismo odręczne

육필

pismo odręczne

handschrift

pismo odręczne

håndskrift

pismo odręczne

caligrafia, escrita manual

pismo odręczne

почерк

pismo odręczne

handstil

pismo odręczne

ลายมือ

pismo odręczne

el yazısı

pismo odręczne

chữ viết tay

pismo odręczne

笔迹