płaca

(skierowano z placa)
Przekłady

płaca

salariowagemzdasalário임금loon工資賃金lønlön工资שכרالأجورзаплатаpalkkasalario (pwaʦa)
rzeczownik żeński
wynagrodzenie za pracę, pensja płaca miesięczna
wynagrodzenie podstawowe bez dodatków