plon

Przekłady

plon

Fruchtyieldrendimentoudbytte (plɔn)
rzeczownik męski
1. zbiory, owoce obfity plon
2. literacki przenośny wynik, rezultat Jego praca wydała plon.