pośrodku

Przekłady

pośrodku

중간 (pɔɕrɔtku)
przyimek
na środku Pośrodku pokoju stoi stół.