poświęcić się

(skierowano z poświęcać się)
Przekłady

poświęcić się

(pɔɕfjɛnʨiʨ ɕɛ)
czasownik zwrotny perfektywny

poświęcać się

(pɔɕfjɛnʦaʨ ɕɛ)
czasownik zwrotny
1. złożyć siebie w ofierze poświęcać się dla innych
2. wybrać sobie za zawód poświęcić się pracy naukowej