pochwalać

Przekłady

pochwalać

billigen (pɔxfalaʨ)
czasownik przechodni
uważać za słuszne, aprobować Nie pochwalam takiego zachowania!