pochyły

(skierowano z pochyly)
Przekłady

pochyły

kursivaslope, oblique (pɔxɨwɨ)
przymiotnik
krzywy, schylony pochyłe pismo