początkowy

Przekłady

początkowy

aboriginal초기الأوليinicialαρχικήinizialepočátečníindledendeпервоначальныйinicial初期 (pɔʧɔntkɔvɨ)
przymiotnik
pierwotny, pierwszy początkowa faza projektu
nauczanie podstawowe