podkreślać

Przekłady

podkreślać

zeichnen

podkreślać

accentuate