pogański

Przekłady

pogański

heidnisch (pɔgaɲski)
przymiotnik
dotyczący pogan pogańskie obrzędy