pogański

(skierowano z poganski)
Przekłady

pogański

heidnisch (pɔgaɲski)
przymiotnik
dotyczący pogan pogańskie obrzędy