pokarmowy

Przekłady

pokarmowy

(pɔkarmɔvɨ)
przymiotnik
dotyczący pokarmu i trawienia zatrucie pokarmowe
narządy trawienne
narządy pobierające pokarm