pokrewieństwo

Wyszukiwania podobne do pokrewieństwo: powinowactwo, szwagier
Przekłady

pokrewieństwo

Verwandtschaft