pomieścić

Przekłady

pomieścić

acomodar (pɔmjɛɕʨiʨ)
czasownik przechodni perfektywny
zmieścić Ta sala może pomieścić dwieście osób.