pomnażać

(skierowano z pomnazac)
Przekłady

pomnażać

(pɔmnaʒaʨ)
czasownik przechodni
powiększać pomnażać majątek