pomyłkowo

(skierowano z pomylkowo)
Przekłady

pomyłkowo

誤ってпогрешноfejlagtigtmisstagerroneamenteعن طريق الخطأבטעותmistakenly (pɔmɨwkɔvɔ)
przysłówek
przez pomyłkę zrobić coś pomyłkowo