poniższy

Przekłady

poniższy

(pɔɲiʃʃɨ)
przymiotnik
znajdujący się niżej poniższy przykład