poniekąd

Wyszukiwania podobne do poniekąd: ckliwy
Przekłady

poniekąd

(pɔɲɛkɔnt)
przysłówek
literacki jakby Jego ocena była poniekąd sprawiedliwa. To jest poniekąd słuszne.