poniekąd

(skierowano z poniekad)
Wyszukiwania podobne do poniekad: bynajmniej
Przekłady

poniekąd

(pɔɲɛkɔnt)
przysłówek
literacki jakby Jego ocena była poniekąd sprawiedliwa. To jest poniekąd słuszne.