poniższy

(skierowano z ponizszy)
Wyszukiwania podobne do ponizszy: poniżej
Przekłady

poniższy

(pɔɲiʃʃɨ)
przymiotnik
znajdujący się niżej poniższy przykład