ponowny

Przekłady

ponowny

ReReإعادةreReRe다시ReRe (pɔnɔvnɨ)
przymiotnik
powtórny ponowny wzrost cen