ponumerować

(skierowano z ponumerowac)
Przekłady

ponumerować

編號编号번호หมายเลข (pɔnumɛrɔvaʨ)
vb perf
nadać numer ponumerować strony