popiół

(skierowano z popiol)
Przekłady

popiół

AscheashзолаτέφραPopelПепелالرمادAskacinzasAskeאפר (pɔpjuw)
rzeczownik męski
pozostałość strząsnąć popiół z papierosa do popielniczki
zburzyć coś