poprzeczny

Przekłady

poprzeczny

(pɔpʃɛʧnɨ)
przymiotnik
prostopadły poprzeczna ulica flet poprzeczny