poprzedzić

(skierowano z poprzedzac)
Przekłady

poprzedzić

(pɔpʃɛʥiʨ)
czasownik przechodni

poprzedzać

předcházetprecedevorausgehenprecederпредхождаföregåprecederتسبقprecedere앞에 (pɔpʃɛʣaʨ)
czasownik przechodni
występować wystąpić przed Wiosna poprzedza lato.