popsuty

Przekłady

popsuty

(pɔpsutɨ)
przymiotnik
niesprawny, zepsuty popsuta zabawka