poręczyć

Przekłady

poręczyć

(pɔrɛnʧɨʨ)
czasownik przechodni perfektywny
dać gwarancję poręczyć za kogoś