poświadczyć

(skierowano z poswiadczyc)
Przekłady

poświadczyć

attest, authenticate인증認定 (pɔɕfjatʧɨʨ)
vti
potwierdzić Poświadczam, że powiedział prawdę.