poszczególny

Przekłady

poszczególny

(pɔʃʧɛgulnɨ)
przymiotnik
pojedynczy w każdym poszczególnym wypadku