poszerzyć

Przekłady

poszerzyć

επέκταση확장 (pɔʃɛʒɨʨ)
czasownik przechodni perfektywny
rozszerzyć, powiększyć poszerzyć spodnie poszerzyć drogę