poszkodowany

(skierowano z poszkodowana)
Przekłady

poszkodowany

(pɔʃkɔdɔvanɨ) męski

poszkodowana

victim (pɔʃkɔdɔvana) żeński
rzeczownik
ofiara Poszkodowani patrzyli na ruiny swoich domów.