potomstwo

Przekłady

potomstwo

offspring, youngafkom (pɔtɔmstfɔ)
rzeczownik nijaki
literacki potomkowie Mają liczne potomstwo.