potulny

Przekłady

potulny

(pɔtulnɨ)
przymiotnik
pokorny Mój kot ma potulny charakter.
bardzo łagodny i spokojny