powiększający

Przekłady

powiększający

(pɔvjɛɳkʃajɔnʦɨ)
przymiotnik
sprawiający, że coś wydaje się większe
lupa