powieść się

Przekłady

powieść się

(pɔvjɛɕʨ ɕɛ)
czasownik zwrotny perfektywny
udać się Znów im się nie powiodło.