powierzyć

(skierowano z powierzyc)
Wyszukiwania podobne do powierzyc: postanowić
Przekłady

powierzyć

Anförtro委托Entrust委託confiarconfiarВъзложиtoevertrouwen (pɔvjɛʒɨʨ)
czasownik przechodni perfektywny
1. zlecić coś powierzyć komuś zadanie Powierzono mu organizację zebrania.
2. polecić czyjejś opiece Powierzył mi swoje dzieci.
3. zwierzyć się powierzyć komuś tajemnicę