powieść się

(skierowano z powiesc sie)
Wyszukiwania podobne do powiesc sie: baśń, nowela, opowiadanie
Przekłady

powieść się

(pɔvjɛɕʨ ɕɛ)
czasownik zwrotny perfektywny
udać się Znów im się nie powiodło.