powodować

(skierowano z powodowac)
Przekłady

powodować

bring aboutcauser, déterminer, procurercausacausaالسببorsakPříčina原因årsag原因αιτία原因원인причинаUrsache (pɔvɔdɔvaʨ)
czasownik przechodni
być przyczyną czegoś powodować kłopoty