powszechny

Przekłady

powszechny

(pɔfʃɛxnɨ)
przymiotnik
1. ogólny powszechna radość
głosowanie wszystkich obywateli
2. pospolity powszechny zwyczaj
produkty często używane