powtarzać

Wyszukiwania podobne do powtarzać: powtarzać się
Przekłady

powtarzać

wiederholen

powtarzać

repeat

powtarzać

répéter

powtarzać

ripetere

powtarzać

Повторете

powtarzać

반복

powtarzać

重複

powtarzać

Gentag

powtarzać

重复