pozbyć się

Przekłady

pozbyć się

(pɔzbɨʨ ɕɛ)
czasownik zwrotny perfektywny
1. Pozbył się długów. Pozbył się go.
2. wyrzec się czegoś Pozbył się majątku.