prałat

Wyszukiwania podobne do prałat: dziekan, kardynał
Przekłady