pracować

(skierowano z pracowac)
Wyszukiwania podobne do pracowac: jechać, jeść, robić, rozumieć, studiowac, widzieć, zobaczyc
Przekłady

pracować

arbeitenδουλεύω, εργάζομαιworktravaillerيَعْمَلُpracovatarbejdetrabajar, trabajotyöskennelläraditilavorare働く일하다werkenarbeidetrabalhar, trabalhoработатьarbetaทำงานçalışmaklàm việc工作עבודה工作 (praʦɔvaʨ)
czasownik nieprzechodni
1. wykonywać pracę ciężko pracować Pracował dzień i noc.
2. mieć posadę Pracuję w biurze.