praktykować

Przekłady

praktykować

práticapractice实践Praxispraksisprácticaпрактика, практиковать實踐praxispraktijk練習praxepraticaпрактика연습 (praktɨkɔvaʨ)
czasownik nieprzechodni
1. wykonywać swój zawód praktykować w zawodzie lekarza
2. stosować w praktyce Tego się już nie praktykuje.
3. wykonywać praktyki religijne Jest wierzący, ale nie praktykuje.
4. być na praktyce praktykować u piekarza